Kandydat powinien dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji.

Można stwierdzić, iż każdego roku stale powiększająca się ilość ludzi chce zakwalifikować się do policji. Nie wszyscy kandydaci jednak wiedzą, jakie punkty trzeba spełnić, ażeby wykonywać ten zawód. Jak naprawdę wygląda proces rekrutacji na stanowisko w policji?

 

Nie wszyscy mają świadomość tego, że Komendant Główny Policji przynajmniej raz w ciągu roku powinien określić terminy rekrutacji do policji, oraz dokładnie określić minimalną ilość ludzi, których można włączyć do wspomnianej służby. Wymagane dokumenty. Kandydat powinien najpierw złożyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Wymagany jest także dokładnie kompletny kwestionariusz osobowy. Nie można też pominąć wypełnienia świadectw pracy czy służby. Jakie wykształcenie do policji ma znacznie większe znaczenie niżeli nam się wydaje. Kandydat, który nie dostarczy wspomnianego dokumentu nie może ubiegać się o przyjęcie do tej pracy. Konieczne jest też dostarczenie wojskowej książeczki w sytuacji, gdy dany kandydat do służby byłby objęty wojskową ewidencją. Jakie znaczenie ma ocena wymienionych dokumentów? Jeżeli dany kandydat odda już wszystkie dokumenty do policji, konkretna komórka org. która zajmuje się sprawą doboru kandydatów do służby w policji przydzieli tej osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak i oceni w kwestii zgodności z wymaganiami, jakie są zawarte w ogłoszeniu.

 

Niezwykle ważne jest by zaznaczyć, iż zgodność danych , które zostały umieszczone w kwestionariuszu osobowym podlegać będzie precyzyjnej kontroli we wszystkich dostępnych przez policję ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. Co więcej warto mieć świadomość, iż podanie poprzez danego kandydata niepełnych danych osobowych może doprowadzić do przedłużenia okresu kwalifikacyjnego. Z kolei ukrywanie prawdziwych danych, albo wpisanie błędnych informacji w kwestionariuszu osobowym jest podstawą do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Etapy przeprowadzane w placówkach Policji Powinno się wiedzieć, iż w komórce zajmującej się sprawami doboru określony kandydat do służby dostanie informację o terminie, w którym będą realizowane następne etapy powiązane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Trzeba do nich z pewnością zaliczyć test sprawności policja, testy do policji. Poza tym należy posiadać świadomość, iż konkretny kandydat musi obowiązkowo stawić się w jednej z pięciu szkół policji (Piła, Słupsk, Szczytno czy Legionowo). Potem kandydat tego samego dnia będzie poddany dwóm etapom postępowania kwalifikacyjnego. Trzeba zdawać sobie sprawę, iż test sprawności fizycznej polegać będzie na wykonaniu poprzez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w podanym uprzednio czasie. Potem wszystkie uzyskane wyniki przeliczane będą na opracowany system punktowy. Co więcej wspomniany wcześniej egzamin sprawności fizycznej jest zaliczany, w momencie gdy kandydat uzyska wyznaczony czas do zaliczenia, jaki wynosi 1 min 41 s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *